Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders, huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenissen en foto's.


Deze website is een voortzetting van de fora van de site van Aldfaer, waar u onder meer nog de geschiedenis van het forum en de programma versies vindt. Er kunnen geen nieuwe vragen gesteld worden op deze fora; u kunt daar dan nog wel iets nazoeken.


Op dit forum is een frisse start gemaakt, het wordt u gebracht door een samenwerkingsverband van moderatoren. U kunt een vraag stellen in het forum. Daarvoor moet u zich wel registreren, het bezoeken van deze site is vrij.


Stichting Aldfaer volgt dit forum nauwgezet. Zij beoogt het programma in stand te houden, ook voor komende Windows versies.
De huidige versie is 10.1 (geschikt t/m Windows 10; voorlopige tests op Windows 11 zijn gunstig) en kan op deze pagina gedownload worden. 

@2023 Aldfaerforum