Vennootschappen creëren in Aldfaer...?

Lees meer

Vennootschappen creëren in Aldfaer...?

13 apr 2024 10:52
#49521
Ik doe historisch onderzoek naar zakelijke netwerken van bankiers. Ik overweeg om Aldfaer te gebruiken om dat onderzoek te beheren. Voor alle genealogische en biografische informatie over bankiers is dat vanzelfsprekend uitermate geschikt. Ik vraag me echter af of ik - op een of andere manier - naast natuurlijke personen ook rechtspersonen kan toevoegen in Aldfaer. Bankiers ontmoeten elkaar namelijk in beheerraden van vennootschappen (zowel naamloze als andere vennootschapsvormen). Hierdoor ontwikkelen zich netwerken tussen bankiers, met vennootschappen als 'knooppunten' in het netwerk. Vennootschappen hebben hun eigen 'institutioneel leven': ze worden opgericht en ontbonden, ze fuseren, ze slorpen elkaar op, enzovoort. Welke mogelijkheden biedt Aldfaer om vennootschappen als een 'categorie' op te nemen en daar natuurlijke personen aan te koppelen. Op voorhand dank voor tips... .

Lees meer

Re: Vennootschappen creëren in Aldfaer...?

13 apr 2024 11:17
#49523
U kunt bij iedere persoon een Overig Feit aanmaken met een Categorie. De Categorie kan de naam zijn van zo'n beheerraad. Er kan een start en eindedatum opgegeven worden zo dat gefilterd kan worden op oud- en huidige leden.
Vervolgens kunt u een Groep met filters aanmaken op basis van die Categorie, waarmee u alle ingeschrevenen heeft bij die beheerraad. Er zijn meerdere Groepen mogelijk.

Met kennis van de sjabloontaal kunnen er diverse eigen rapportages ontwikkeld worden.

Gemaakt door Kunena