Aldfaerforum
Het forum is een samenwerkingsverband van een aantal privépersonen met als doelstelling een openbaar platform te zijn voor vragen op gebied van de werking van het genealogisch programma Aldfaer, een softwareproduct van Stichting Aldfaer te Kollum.
De stichting heeft Aldfaerforum verzocht het donatiesysteem voor haar te beheren.

Deelnemer
Om deel te nemen aan een forumdiscussie of een onderwerp te starten is registratie vereist; daarbij registreert de deelnemer zelf de naam en e-mailadres. De deelnemer heeft een mogelijkheid om zelf deze gegevens te wijzigen en te besluiten het e-mailadres openbaar te maken.
Deze gegevens, nodig voor de juiste werking van de inlogprocedure en een eventuele e-mail van de forumadministratie, worden nimmer door ons aan derden ter beschikking gesteld.

Bij plaatsing van berichten wordt tevens door de software het IP-adres (Internet Protocol) vastgelegd. De door de deelnemer geplaatste berichten zijn openbaar.
Eventuele adresgegevens, door de deelnemer in berichten opgenomen, worden verwijderd.

Donateur
Een donateur is diegene die geheel onverplicht een geldelijke donatie geeft aan Stichting Aldfaer. Hij kan tevens deelnemer zijn. Voor de juiste verwerking van de donatie wordt door de software het IP-adres vastgelegd.

Bewaartermijn
Op eerste verzoek van de deelnemer of als deelnemer langer dan twee jaar niet ingelogd is geweest of bij inbreuk op de huisregels zal de naam en e-mailadres verwijderd worden.
De donatiegegevens worden na afhandeling verwijderd.

 

@2023 Aldfaerforum